Oikaze office

2011

 

oikaze entrance

 

oikaze door

 

oikaze meeting

 

oikaze inside door

 

oikaze meeting room

 

Exif_JPEG_PICTURE

 

Exif_JPEG_PICTURE

 

Exif_JPEG_PICTURE